O nama

 
 

  Općenito o Udruzi

 KUŽM okuplja sve stradale od mina (pirotehničare, civile, vojnike). KUŽM je samostalna, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna udruga koja svojim članovima pruža informativnu, edukativnu i stručno-tehničku potporu u psiho-socijalnoj, humanitarnoj djelatnosti i zaštiti interesa žrtava mina, omogućujući svakom članu samostalnost, ali i zajedničko istupanje i utjecaj na stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje prava žrtava mina u Hrvatskoj.

 Udruga djeluje na području Karlovačke županije, ali surađuje sa pojedincima i drugim Udrugama izvan Županije. Udruga se skrbi o svim stradalnicima od mina i zaostalih neeksplodiranih sredstava, te o  članovima obitelji poginulih ili stradalih žrtava mina, bez obzira da li su stradali kao civili, branitelji ili pirotehničari u minski sumnjivom prostoru (MSP) ili izvan MSP-a. Posebna skrb se poklanja djeci stradaloj od mina.

 MISIJA KUŽM


        ...kontinuirana zaštita prava žrtava mina i članova njihovih obitelji uz stvaranje sustavnih rješenja za ostvarenje ljudskih prava žrtava mina u RH sukladno odredbama Ottawske konvencije i pozitivnih propisa RH.

 

 

 

 

Djelatnost

Djelatnosti Udruge su:

 

  1. Uspostaviti suradnju i kordinirati aktivnosti sa HCR-om, Ministarstvima
  2. Voditi evidenciju članova – bazu podataka žrtava mina.
  3. Osigurati kvalitetnu opremljenost udruge u interesu dobre tehničke povezanosti, koristeći se pritom suvremenim sredstvima komunikacije.
  4. Organizirano i sustavno educirati članstvo i javnost o načinu rješavanja problematike osoba stradalih od MES-a ili NUS-a.
  5. Posredno i neposredno učestvovati u radu upravnih i izvršnih tijela vlasti na zaštiti interesa i zagovaranja promjena za poboljšanje kvalitete življenja osoba  stradalih od MES-a ili NUS-a.
  6. Identificirati potrebe i prioritete osoba stradalih od MES ili NUS-a te ih kroz programe predstavljati donatorima, lokalnoj i državnoj Upravi;
  7. Obavljati i poticati izvršavanje i drugih djelatnosti koje služe ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge predviđenih Statutom.

Članstvo u Udruzi

Članom Udruge može postati svaki građanin ili pravna osoba u RH, potpisom pristupnice za članstvo. Pristupnicu možete pogledati pristupnica. Potpisanu pristupnicu možete dostaviti poštom,na faks ili e-mail (obavezna je dostava fotografija, kopije Rješenja o utvrđivanju statusa stradalog i stupnja invalidnosti poštom ili osobno).

Osnivanje Udruge 

Rješenje

NAJNOVIJE VIJESTI
MondoPress